Handige tips

Hoe gebed vitr uit te voeren: regels en tijd

Pin
Send
Share
Send
Send


Vitre (vertaald uit het Arabisch - "oneven") - het gewenste gebed, bestaande uit een oneven aantal rakah. De uitvoering van het Witr-gebed is Sunnah, hoewel Imam Abu Hanifa geloofde dat het een Wajib was.

De profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, voerde dagelijks het gebed Vitra uit. Hij zei: "Voorwaar, de Heer helpt u met gebed, dat waardevoller voor u is dan het waardevolste vee." De metgezellen vroegen: "Wat voor soort gebed is dit?" De profeet antwoordde: "Vitr, wiens tijd is tussen een nachtgebed en het verschijnen van de dageraad" (at-Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Maja)

Wetenschappers, op basis van de analyse van de hadith op de semantische betekenis van het woord 'helpt' ('emadda'), kwamen tot de conclusie dat Vitra een van de belangrijkste gebeden is die onnauwkeurigheden of fouten in de uitvoering van vijf verplichte gebedsparen goedmaken.

De Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei: “Gebed vitr is een plicht. Hij die het niet begaat, is niet van ons ”(Abu Dawood). Imam Ali, moge Allah tevreden met hem zijn, zei: "Vitr is niet verplicht voor vijf verplichte gebeden, maar Vitr is de oprichting van de profeet."

Wanneer Vitr maken?

De tijd voor het gebed van Vitra valt in de periode na het nachtgebed en vóór de ochtend. De beste periode, het laatste derde deel van de nacht bevat een speciale gratie (meer).

De profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, zei: "Lees Vitra voor de ochtend" (moslim)

Ibn ‘Umar, moge Allah tevreden met hem zijn, meldt dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei:" Maak het gebed van Vitra het laatste gebed van de nacht "(al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud)

Een hadith van Sa'id ibn al-Musayyib vertelt ons dat Abu Bakr en Umar, moge Allah tevreden met hen zijn, eens een gesprek hadden met de profeet over het gebed van Vitr. Abu Bakr zei: 'Wat mij betreft, ik lees Vitra voor het slapen gaan. Als ik 's ochtends wakker word, lees ik extra gebeden van twee rak'ah's voor de tijd van het ochtendgebed.' Umar zei: 'En ik ga naar bed na het lezen van het twee-ramat gebed. Dan sta ik op aan het einde van de nacht en lees Vitr. De profeet Mohammed wendde zich tot Abu Bakr en merkte op: "Je bent voorzichtig." "En je bent sterk," wendde hij zich tot Umar (Ibn Majah, Abu Daud, etc.)

Hoeveel rackets in Vitra?

De profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, zei: “Vitra is de plicht van elke moslim. Wie vijf rak'ah's wil lezen, laat hem lezen. Wie is drie (rak'ata), laat hem lezen. Wie alleen is (rak'at), laat hem dan lezen ”(al-Nasai, Ibn Maja, Abu Daud)

Theologen van de Hanafi madhhab, gebaseerd op een betrouwbare hadith, geloven dat het beste is om het gebed van Vitr uit te voeren 3 rak'ahs. Na de eerste twee rak'ahats wordt geen groet in beide richtingen uitgevoerd. Na tashahhud staat de aanbidder op om de derde rak'ah uit te voeren. Aisha, moge Allah tevreden met haar zijn, zei dat de Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, Vitra in drie rak'ah's verrichtte, zonder een laatste groet te maken, behalve aan het einde van het gebed ”(al-Nasai, Ahmad)

Shafiitische theologen, ook gebaseerd op de Sunnah van de profeet, zeggen dat het aantal rak'ah's in Vitra is van 1 tot 11. Eén rak'ah is de kleinste, elf is het grootste aantal dat in de hadiths wordt genoemd. Shafiitische theologen wijzen erop dat de uitvoering van drie rak'ah's - twee rak'ah's met een laatste groet en één met een afzonderlijke intentie - de beste is.

"De profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, leerde ons verschillende vormen van het uitvoeren van het Vitra-gebed, en daarom moeten we ons niet beperken of de grond zoeken voor onenigheid over deze kwestie," merkte de beroemde moslimtheoloog Muhammad al-Shavkiani op.

Over betekenis

Volgens de legende voerde de profeet Mohammed elke dag het gebed Vitra uit. Dit is een van de belangrijkste gebeden die onnauwkeurigheden of onnauwkeurigheden die zijn toegestaan ​​bij het maken van fards goedmaken. In antwoord op de vraag of Vitra-gebed vereist is, zei de Boodschapper van Allah dat een dergelijk gebed een plicht is voor elke moslim.

De procedure voor het uitvoeren van gebed Vitr

De volgorde van gebed Vitr is identiek aan de volgorde van de drie rak'ah's van de avondavondgebed, met uitzondering van:

1) intenties. Niyat gebed vitr: "Ik ben van plan drie rak'ahs van gebed Vitra te maken, dit oprecht te doen voor de Almachtige"

2) korte sura's na al-Fatiha, die hier in alle drie rak'ah's worden gelezen. Na soera "Al-Fatiha" (zowel onder Hanafieten als Shafiieten) lezen is wenselijk soera ala in de eerste rak'ah, Surah al-Kafirun in de tweede en Surah al-Ihlyas in de derde rak'ah

Als de aanbidder geen tijd had om het duo Kunut te leren, dan kan hij in eerste instantie in plaats van hem het volgende bekende dua lezen:

“Rabbanaa Eetina Fid-Dunya Hassanaten, wa fil-aahyrati hasanaten wa kynaa на azaaban-naar”

vertaling: 'Onze heer! Geef ons goede dingen in dit en in het volgende leven, bescherm ons tegen de kwellingen van de hel. "

De Hanafi dua Kunut in Vitra wordt dagelijks het hele jaar door gelezen, en onder de Shafiieten - in de tweede helft van de maand Ramadan.

Onder de Hanafi's wordt het dua Kunut in de derde rak'ah gereciteerd voordat hij een riemboog buigt na de Surah al-Ikhlyas. Een gebed met de woorden "Allahu Akbar" heft zijn handen op tot het niveau van de oren, laat ze dan in hun oorspronkelijke positie zakken en leest Kunut. Na het lezen van de geest buigt de aanbidder een halve lengte en, zoals gewoonlijk, beëindigt hij zijn gebed.

Voor Shafiites wordt dit dua ook gelezen in de derde rak'ah, maar alleen zonder de handen op te steken, zoals de Hanafites, en hardop. Nadat de aanbidder een boog maakte en rechtop ging, boog hij niet onmiddellijk voor de aarde, maar las eerst het dua Kunut en beëindigt dan op de gebruikelijke manier het gebed door te buigen.

Handleiding

De Vitra wordt op dezelfde manier uitgevoerd als de drie rak'atha's van de fard van avondgebeden, exclusief intentie, korte sura's. Het is belangrijk op te merken dat als een moslim het duo Kunut nog niet heeft geleerd, hij hem in eerste instantie kan vervangen door een dua.

Nadat het dua is gelezen, wordt een buiging gemaakt. De Shafiieten van de Dua lezen in de derde rak'ah zonder hun handen op te steken, zoals de Hanafieten. Toen een moslim een ​​boog maakte en opstond, boog hij niet onmiddellijk voor de boog. Hij leest eerst het dua Kunut en sluit het gebed vervolgens af met een boog van de aarde.

Moet ik Vitr terugbetalen?

Theologen geloven dat als Vitra wordt gemist, het geen zin heeft om dit te compenseren - dit is geen zonde. Tegelijkertijd verliest een persoon die dit gebed mist de voordelen die zijn verbonden aan het volgen van de Sunnah van de profeet. Als een persoon dit gebed wilde uitvoeren, maar zich verslapen, raadde de profeet aan om wakker te worden en het uit te voeren. Het is dus mogelijk om de Vitra aan te vullen als de tijd die nodig is voor het gebed werd gemist.

Veel mensen geloven dat het noodzakelijk is dit gebed te vervullen. Sommigen wijzen er echter op dat dit niet nodig is, hoewel dit niet verboden is. Er is controverse over de tijd waarin het gemiste gebed kan worden vervuld. Volgens één versie kun je het goedmaken vóór het ochtendgebed. Volgens een ander, voordat de zon de zenitfase ingaat. En iemand wees erop dat je de aanvulling kunt doen voor het middaggebed. Er is nog een mening: u kunt de Vitr de volgende jaren 's nachts of overdag aanvullen.

Andere gebeden na gebed Vitra

Sommige moslims hebben vragen, is het mogelijk om andere gebeden te sturen nadat het gebed van Vitra werd uitgevoerd? De profeet maakte 2 rak'ahs van extra gebeden na de uitvoering van Vitra. Dat wil zeggen, wanneer Vitr niet tot het einde van de nacht wordt uitgesteld, maar aan het begin ervan verzendt, is het na zo'n gebed toegestaan ​​om meer gebeden te lezen. Maar het is onmogelijk om Vitra opnieuw te lezen. Dat wil zeggen dat meer dan één Vitra per nacht niet is toegestaan.

Ondanks het feit dat dit gebed definitief is, wanneer een persoon het aan het begin van de nacht uitvoert, bang om zich te verslapen en dan wakker wordt voor het tijdstip van ochtendgebeden, kan hij extra gebeden lezen - bijvoorbeeld Tahajud, zonder Vitr Namaz te reciteren.

Is het mogelijk om andere gebeden uit te voeren na het gebed van Vitr?

Aisha, moge Allah tevreden met haar zijn, zei dat de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, twee rakahats van extra gebed verrichtte na Vitra (moslim). Dus als Witer niet aan het einde van de nacht wordt uitgesteld, maar aan het begin ervan wordt uitgevoerd, kun je daarna extra gebeden lezen, maar dan kun je Wither niet meer lezen. De Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei: "Twee gebeden van Vitra kunnen niet op één nacht worden gelezen" (Ahmad, Abu Daud, al-Tirmidhi, al-Nasai)

Hoewel Vitr het laatste gebed is, maar als een persoon het aan het begin van de nacht uitvoerde, bang om zich te verslapen, dan door de wil van de Almachtige wakker werd vóór het tijdstip van het ochtendgebed (Fajr), dan kan hij extra gebeden lezen, bijvoorbeeld Tahajud, zonder daarna opnieuw te lezen Vitr gebed.

Tekst doet "een" Kunut ":

"Allahumma Inna nasta'iinukya wa wa nastahdiikya nastagfiruk wa natuubu ilyayk wa wa nu'minu Bikya natavakkyalyu 'alyayk wa nusnii' alyaykyal-Khair kullyah, nashkurukya wa Laa nakfuruk wa wa nahlya'u natruku Mans yafdzhuruk. Allaahumma iyyakya op 'ik zal lyakya nusallii wa wa nasdzhud wa wa ilyaykya nas'a nahfid, nardzhuu rahmetakya wa nahshaa' azaabak, inna 'azaabakya bil-kuffaari mulhik. Ba Solly Allaahumma' alyaya sayidinaa Mohammed wa 'alyaya eelihi sahbihi wa wa salaam "

Wat vertaalt zich als:

"O Allah! Wij doen een beroep op Uw hulp, wij vragen u om ons op de juiste weg te leiden, wij verontschuldigen ons voor u en hebben berouw. Wij geloven en vertrouwen op u. Wij prijzen u op de beste manier. Wij danken u en ontkennen het niet. Wij verwerpen en verlaten (laten) al diegenen die wetteloosheid en losbandigheid pleegt. Oh Heer, wij aanbidden u alleen, bidden en buigen. Wij streven en zullen u zoeken. Wij hopen op uw genade en zij die uw straf vrezen. Waarlijk, uw straf overkomt de atheïsten! Moge God de profeet Mohammed zegenen. zijn soortgenoten en metgezellen. "

Als de aanbidder dit du niet kent, kan in plaats daarvan tot het volgende worden gezegd:

"Rabbanaa Eetina Fid-Dunya Hassanaten, wa fil-aahyrati hasanaten wa kinaa‘ azaaban-naar. "

"Onze Heer! Geef ons goed in dit en in het volgende leven, bescherm ons tegen de kwellingen van de hel."

Aan het einde van het Vitra-gebed sprak Poorok Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) meestal drie keer hardop 'Subhaanal-malikil-kudduus' uit, en de derde keer was het lang en luid.

In termen van belang is de vervulling van gebeden van Vitus inferieur aan de verplichte vijf gebeden, maar overtreft tegelijkertijd de Sunna- en Nafl-gebeden voor en na verplichte gebeden. Verlating van Vitra-gebed is ongewenst.

Namaz Vitr voor dames

Een veel voorkomende vraag is hoe Vitra namaz voor vrouwen uit te voeren? Bij de eerste rak'ah, wanneer mannen hun handen in de richting van de handpalmen naar Kybla heffen, steken vrouwen hun handen in dezelfde richting op, maar met hun vingers gesloten zodat de vingertoppen op schouderhoogte zijn.

Terwijl ze in Kyama staan, terwijl mannen hun rechterhand op hun linkerhand leggen en de vingers van hun linkerhand vasthouden, leggen vrouwen hun rechterhand op hun linkerhand en houden ze op borsthoogte.

Nadat een boogboog is gemaakt, leggen de mannen hun handen op hun knieën, terwijl ze hun benen en rug recht houden, en de vrouwen buigen hun knieën en rug niet volledig, maar ze steken hun vingers samen.

Bij het rechttrekken, al na de uitspraak van "Rabbna Lakyal Hamd", wordt een aardse buiging gemaakt. Terwijl mannen de grond niet raken met hun ellebogen, drukken vrouwen hun ellebogen opzij en heffen hun voeten niet van de grond, hun ogen kijken naar het puntje van de neus.

Nadat, zittend tussen twee bogen, het voorhoofd van de grond komt, zit een persoon op zijn knieën. Mannen zitten op hun linkervoet en wijzen met de vingers van hun rechtervoet in de richting van Kybla. Vrouwen zitten op hun linkerdij, pakken beide benen onder zich op en richten hun voeten naar de rechterkant, terwijl ze hun vingers naar Kyble draaien.

Als je Sujud verlaat, moet je je hoofd, handen opheffen en van je knieën opstaan. Mannen, die de tweede rakah lezen, vouwen hun handen op hun buik en vrouwen op hun borst.

Verder wordt al tijdens de laatste vergadering “Allahu Akbar” uitgesproken, mannen zitten weer op dezelfde manier en vrouwen doen hetzelfde.

Over meningsverschillen op school

Veel scholen en wetenschappers hadden ruzie over hoe het Vitr-gebed correct kon worden uitgevoerd. In Hanafi en Malikitische theologische scholen werden de prestaties van drie rak'ahs erkend als de beste optie. De volgorde, volgens hun versie, moet hetzelfde zijn als die van avondgebeden - maghribs. Er is hier een uitzondering - in elke rak'ah lezen ze de koran sura. In het derde lezen ze dua-kunut. Als bewijs van de legitimiteit van deze versie, citeren haar aanhangers een hadith van Aisha - "De profeet maakte een vitra van 3 rak'ah's en zei alleen een groet aan het einde van het gebed."

In de tweede methode, die is toegestaan ​​in de Shafi'i en Hanbali madhhab, wordt de Vitr namaz ook uitgevoerd met drie rakahats. Het verschil hier is echter dat wanneer je de tweede rak'ah leest, ze niet zitten. De gelovige staat meteen op om "Fatih" te lezen - dit is een extra soera. Dan wordt takbir uitgevoerd, uitgesproken dua-kunut. Verder eindigt het gebed op de gebruikelijke manier. Het bewijs van de geldigheid van deze methode wordt gegeven in de Gezegende Sunnah. An-Nasai en Hakim geven een Hadith, wat aangeeft dat de Boodschapper van Allah het gebed verricht, niet zittend tussen de tweede en derde rak'ah.

In de Malikitische madhhab is een andere manier om Vitra-gebed te lezen erg populair. Zijn vertegenwoordigers verdeelden het gebed in tweeën. Allereerst maken ze twee rak'ah's, die een groet uitspreken - naar salam. Dan stoppen ze even en dan lezen ze nog een wasbeer. Tegelijkertijd verwijzen ze naar de hadith van Ibn Umar - het geeft aan hoe de profeet Mohammed het gebed van Vitra in tweeën deelt - hij leest twee rak'ah's met een groet en een rak'ah bovendien.

Bovendien verdienen een aantal moslims meer dan drie rak'ah's per dag. Er kunnen er vijf en zeven zijn en alle elf. Een dergelijke procedure is toegestaan ​​in Shafiite en Hanbali madhhabs. Bovendien is het in deze theologische scholen toegestaan ​​om Vitra-gebed in één rak'ah uit te voeren. Bevestiging van de geldigheid van deze versie is opgenomen in de Sunnah van de Laatste Boodschapper van Allah Al-Bukhari. Er is een hadith waarin de profeet Mohammed aangeeft dat als de dageraad zeer spoedig komt, het is toegestaan ​​het gebed Vitra in één rak'ah te lezen.

Zo worden alle genoemde variëteiten van Vitr-gebed door moslims beoefend en heeft iedereen het recht om te bestaan.

Bekijk de video: Methode van Het Gebed Juiste en Onjuiste handelingen (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send
Send