Handige tips

Samenvatting familie

Pin
Send
Share
Send
Send


Typische levensproblemen van eenoudergezinnen zijn specifieker en dieper dan bij gewone gezinnen. Vanwege het feit dat de vader of moeder stiefmoeder is, zijn relaties in een enkel gezin, zoals de naden van een lappendeken, zwak en onbetrouwbaar. Bedrogen verwachtingen, misverstand, inconsistentie van acties - deze en andere moeilijkheden creëren onnatuurlijke en complexe relaties in gecombineerde families. Waar moet speciale aandacht aan worden besteed om vriendelijke sterke gezinnen te creëren?

Het eerste dat stiefouders tegenkomen in een nieuw huwelijk zijn onvervulde verwachtingen. Misschien verwachtte de echtgenoot of echtgenote dat zij onmiddellijk van de kinderen van de echtgenoot zouden houden en dat de kinderen ook van de nieuwe ouders zouden houden, maar de werkelijkheid misleidde hen. Het is niet nodig om dingen te haasten en jezelf te kwellen met gedachten dat je je vader of moeder op geen enkele manier kunt vervangen. Mensen kunnen zich niet snel aanpassen en aan elkaar wennen: volgens psychologen duurt dit minimaal 4 tot 7 jaar. Daarom moet je het als vanzelfsprekend beschouwen: dit soort moeilijkheden zijn heel natuurlijk.

De tweede typische moeilijkheid van pleeggezinnen is het gebrek aan begrip. Om dit te bereiken, moet je leren de gevoelens van andere familieleden te begrijpen. Als een kind bijvoorbeeld zijn vader of moeder mist, moet je hem niet bewijzen dat de liefde van een stiefvader of stiefmoeder sterker is. Het is beter om uw sympathie uit te drukken met tederheid en zorg, om te vragen wat het kind zich het meest herinnert. Oprechte gesprekken helpen de spanning in het hart van een kind te verlichten. Vertrouwen zal geleidelijk ontstaan ​​- een geschenk van onschatbare waarde in menselijke relaties. Het wordt niet kant-en-klaar gegeven, het is noodzakelijk om hard aan het uiterlijk te werken. En ook dit moet goed worden onthouden.

Een andere veel voorkomende moeilijkheid in het leven van alleenstaande gezinnen is de angst dat kinderen vreemden zijn in hun eigen gezin. Dergelijke angst wordt vaak de trigger voor de opeenstapeling van veel problemen. Vooral moeilijk voor vrouwen in dergelijke situaties. Ze lijden, beschuldigen zichzelf van het onvermogen om conflicten te blussen, om met stiefkinderen om te gaan. Wat kan ik adviseren? In een poging om zoveel mogelijk tijd met haar echtgenoot door te brengen, is het niettemin noodzakelijk om een ​​deel van deze tijd te scheiden voor communicatie (en privé) met elk kind - niet alleen haar, maar ook met haar stiefzoon en stiefdochter. Dankzij de vertrouwensrelaties die zijn gebaseerd op frequente communicatie, zullen stiefkinderen geloven dat ze geliefd zijn en door hen worden gewaardeerd. Door kinderen huishoudelijke taken toe te vertrouwen, zullen ze kunnen aantonen dat het gezin niet zonder hen kan, het niet aankan.

Om ervoor te zorgen dat de leden van het geïntegreerde gezin echt familie van elkaar voelen en geen buren in de gemeenschappelijke leefruimte, moeten de echtgenoten in onderling overleg handelen. De eenvoudigste manier is om familieregels vast te stellen en deze onder geen enkele omstandigheid te overtreden. Maar er moeten niet veel regels zijn en ze moeten duidelijk zijn. Alle meningsverschillen tussen echtgenoten moeten alleen privé worden besproken. En gezamenlijke uitstapjes, wandelingen en gemeenschappelijke activiteiten zullen de leden van het gezin helpen geduld te hebben om geleidelijk dichterbij te komen, te stoppen met het delen in "vrienden" en "vreemden" en uiteindelijk veranderen in een gelukkig, vriendelijk gezin.

Benadrukt moet worden dat het leeuwendeel van de zorgen op de schouders van een vrouw in zo'n familiekring valt. Ze moet veel energie spenderen om het thuiscomfort constant te handhaven en goede familiebanden tussen iedereen op te bouwen. Dus laat deze tips elke vrouw helpen om de hoogste beloning van ons hele leven te ontvangen - een goed sterk gezin.

terminologie

Zowel in Rusland als in het Westen neemt het aandeel eenoudergezinnen in het totale aantal gezinnen geleidelijk toe en groeit ook het aandeel kinderen dat in eenoudergezinnen woont. In Rusland is het aandeel adolescenten dat in eenoudergezinnen woont (met een stiefvader of samenwonende moeder) van 1994 tot 2012 gestegen van 8% naar 14%. In de VS VS Census Bureau na 1990 verzamelt geen relevante statistieken. Van de 60 miljoen Amerikaanse kinderen jonger dan 13 jaar woont naar schatting de helft in eenoudergezinnen. In Duitsland zijn 13,6 procent van de gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar eenoudergezinnen, en ongeveer 10,9 procent van de kinderen jonger dan 18 jaar woont in eenoudergezinnen. Zo is één gezin het op twee na meest voorkomende type gezin in Duitsland, na een nucleair gezin en een eenoudergezin. In Frankrijk woonden in 2006 ongeveer 1,2 miljoen kinderen jonger dan 18 jaar op een totaal van 13,6 miljoen (of 8,8 procent) in eenoudergezinnen.

terminologie

Voor leden van de geïntegreerde familie zijn er speciale voorwaarden die hun familiebanden aangeven:

  • stiefvader - moeders echtgenoot in relatie tot kinderen,
  • stiefmoeder - vaders vrouw in relatie tot kinderen,
  • stiefzoon - zoon in relatie tot de man of vrouw van de familieleden van de vader of moeder,
  • stiefdochter - dochter in relatie tot de echtgenoot of echtgenote van de familieleden van de vader of moeder,
  • halfbroer - de zoon van de echtgenoot of echtgenote van de vader of moeder in relatie tot andere kinderen,
  • halfzus - de dochter van de echtgenoot of echtgenote van de vader of moeder in relatie tot andere kinderen.

De termen halfbroer en halfzus kunnen alleen door familieleden door vader of moeder aan kinderen worden gebruikt, maar dit is een vergissing.

Bekijk de video: Samenvatting van bezoek koninklijke familie aan Zwolle tijdens Koningsdag 2016 (Februari 2023).

Pin
Send
Share
Send
Send