Handige tips

Concept kaart

Pin
Send
Share
Send
Send


Een conceptuele kaart helpt je je gedachten en goede ideeën te organiseren na een brainstormsessie voor elk creatief project. Conceptuele kaarten zijn een uitstekend visueel hulpmiddel, omdat ze de mogelijkheid bieden om te zien hoeveel onderwerpen en processen aan elkaar gerelateerd zijn. Conceptuele kaarten worden meestal zo gemaakt: het woord is omgeven door een vierkant of ovaal, er worden pijlen uit getrokken die het verbinden met andere woorden en de relatie tussen deze objecten laten zien. De meest voorkomende soorten conceptuele kaarten zijn een hiërarchiekaart, een koppelingskaart ("spider") en een stroomdiagramkaart.

Concept kaarten

In de afgelopen jaren zijn mentale kaarten, een techniek voor het visueel weergeven van gestructureerde informatie, zeer populair geworden. In sommige gevallen is het gebruik ervan echter beperkt. Een conceptmap is een verdere ontwikkeling van datavisualisatiemethoden waarmee u verschillende concepten en de onderlinge relaties kunt weergeven.

Wat is een conceptkaart?

Een conceptmap is een grafische weergave van de verbindingen tussen verschillende ideeën of objecten. Het bestaat uit ovalen of rechthoeken (waarin bepaalde concepten zijn ingesloten) en lijnen die deze verbinden (die bepaalde verbindingen daartussen aangeven).

Verwar conceptkaarten niet met mentale (intelligentie) kaarten. Deze techniek heeft een vrij strikte, hiërarchische structuur. Hoewel conceptkaarten meer op een netwerk lijken - naast verticale verbindingen, is het ook heel gemakkelijk om horizontale kaarten erin aan te duiden. Dit is erg belangrijk op gebieden zoals medicijnen of programmeren.

Een conceptmap wordt gemaakt op basis van een focusvraag - een formulering die het doel en de reikwijdte van de kaart bepaalt, die het denken richting een bepaald probleem richt.

Zo ziet het eruit:

Waarom kunt u conceptkaarten gebruiken

Net als mentale kaarten kan deze techniek worden gebruikt in het brainstormproces om ideeën te genereren en te analyseren. Visualisatie stelt u in staat om de taak vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en stimuleert creativiteit.

De techniek wordt veel gebruikt op technische gebieden: engineering, programmeren, projectmanagement.

Het neemt een speciale plaats in het onderwijs in. De mogelijkheid om zowel hiërarchische als horizontale verbindingen weer te geven, maakt het een echt waardevol hulpmiddel voor het uitleggen van complexe ideeën en processen. Het verbetert de opslag van informatie aanzienlijk, helpt bij het systematiseren van kennis. Het kan worden gebruikt om samenvattingen of notities te maken, om op basis daarvan ontwerpen van presentaties of tekstmateriaal te maken.

Hoe een conceptkaart te maken

Het proces om conceptkaarten te maken is heel eenvoudig en bestaat uit de volgende stappen:

  1. Beslis over een focusvraag. Waar is een kaart voor? Welk probleem probeert het op te lossen? Schrijf het in enkele woorden op.
  2. Voeg ook andere ideeën of concepten toe. Schrijf elk in een aparte cel van elke vorm.
  3. Identificeer de verbanden tussen ideeën. Trek gewoon lijnen of pijlen ertussen. Onderteken ze of gebruik vooraf gedefinieerde lijnen van verschillende typen (bijvoorbeeld stippellijnen of vetgedrukte lijnen).
  4. Voeg nieuwe concepten en relaties toe indien nodig.

Gebruik de volgende tips om de conceptkaart beter te begrijpen:

  • cellen voor concepten moeten van verschillende grootte en vorm zijn - dus het brein is veel gemakkelijker om ze te selecteren. Dit geldt ook voor communicatielijnen,
  • gebruik verschillende kleuren
  • maak indien mogelijk eenvoudige tekeningen - net als in mentale kaarten,
  • combineer de concepten van één klasse - omcirkel ze met één lijn of maak de achtergrond van dezelfde kleur,
  • gebruik stickers voor opnames (zoals in detectiefilms).

Programma's voor het maken van conceptkaarten

Natuurlijk kan dit allemaal handmatig op papier worden gedaan. Maar nu zijn er veel verschillende programma's die het maken van conceptkaarten vergemakkelijken. Hier zijn er een paar:

Conceptkaarten werden een verdere ontwikkeling van het idee van intelligentiekaarten. Ze hebben meer functies - hiermee kunt u niet alleen verticale, maar ook horizontale verbindingen weergeven. Conceptuele kaarten zijn gemakkelijk te gebruiken, maar breiden de mogelijkheden in zowel werk als training aanzienlijk uit.

In tegenstelling tot andere visualisaties

Een conceptmap is een manier om informatie tussen ideeën, afbeeldingen en woorden weer te geven in dezelfde zin als een zin parsing-schema zijn grammaticale en syntactische structuur weergeeft, een routekaart toont de locatie van objecten, wegen en steden, en een elektrisch diagram toont de verbindingen tussen elementen van een elektrisch apparaat. Op een conceptkaart is elk woord of elke woordgroep gekoppeld aan een ander, en via deze verbindingen kunt u hun relatie met het hoofdconcept van de kaart herstellen. Het concept van de kaart is een van de manieren om logisch denk- en leervermogen te ontwikkelen, waardoor studenten de plaats van een individueel idee in de context van een bepaald gebied kunnen begrijpen en de relatie tussen de concepten kunnen vaststellen.

Een goed concept map bestaat binnen verbandgesteld door een specifieke 'kernvraag', terwijl een linkdiagram meestal alleen links bevat die afkomstig zijn van het middelste object van het diagram. Sommige onderzoeken suggereren dat de hersenen informatie opslaan in de vorm van paren van "situaties" en "reacties" die worden geactiveerd tijdens het declaratieve geheugen, dat op zijn beurt bestaat uit "veronderstellingen" en "stukjes informatie". Omdat de conceptkaarten zijn ontworpen om te voldoen aan de structuur van het declaratieve geheugen, vereenvoudigen ze het begrip van nieuwe concepten en maken ze het leren effectiever voor degenen die ze gebruiken en verzinnen.

In tegenstelling tot andere visualisaties [bewerken |

Bekijk de video: AR-Concept - interactieve kaart (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send
Send