Handige tips

Man van eer

Pin
Send
Share
Send
Send


Ons ervaren team van editors en onderzoekers heeft bijgedragen aan dit artikel en het getest op juistheid en volledigheid.

Het contentmanagementteam van wikiHow volgt zorgvuldig het werk van de editors om ervoor te zorgen dat elk artikel aan onze hoge kwaliteitsnormen voldoet.

Een persoon van eer zijn betekent vriendelijk, eerlijk en gevoelig zijn en geen beloning voor je gedrag verwachten. Dit is een zeldzame combinatie van deugden, maar met oefening kan iedereen nobel worden. Wil je het type persoon zijn dat zijn overtuigingen verdedigt en niet achterlaat, die zijn vrienden redt wanneer ze je nodig hebben, en degenen die bekend staan ​​als een fatsoenlijke burger? Begin klein, bijvoorbeeld, kom als je zei dat je zou komen of help als iemand het nodig heeft. Als je oefent eerlijk te leven in alledaagse acties, en mensen laat weten dat ze op je kunnen rekenen, zal adel voelen als je tweede natuur.

Samenstelling 2

Een man van eer is iemand die handelt op basis van hoge idealen. In de regel wordt eer beschouwd als het voorrecht van het militaire en aristocratische volk, voor wie het altijd bijzonder belangrijk was om de eigen waardigheid niet te verliezen. Niettemin hebben deze landgoederen geen enkel monopolie op eer en waardigheid, deze kwaliteiten zijn voor iedereen toegankelijk, maar het is ongelooflijk moeilijk om ze te hebben en te houden, soms moeilijker dan om rijkdom te verdienen en te behouden.

Eer is een begrip van de wereld en de houding ervan volgens nobele opvattingen. Het woord eer wordt geassocieerd met het woord eerlijkheid, dat wil zeggen de afwezigheid van een leugen, een uitdrukking van waarheid. Misschien moet men in de Russische taal over het woord eer niet eens het woord waarheid gebruiken, maar over de waarheid spreken.

Vaak kunnen we immers horen: "iedereen heeft zijn eigen waarheid", "ik heb mijn eigen waarheid, jij hebt de jouwe" of "laat iedereen op zijn eigen plek blijven". Zeker, er is niemand zijn waarheid, beide, of iemand alleen liegt. Niettemin kunnen oneerlijke mensen zich dergelijke uitingen veroorloven, ze beschouwen pluralisme van meningen alleen als mogelijk om zichzelf te beschermen en te beschermen tegen censuur, ze laten anderen bestaan, inclusief valse opvattingen, alleen om hun eigen ongestraft fouten te maken of zelfs bewuste leugens en oneerlijk gedrag.

Natuurlijk zal een man van eer nooit op deze manier beginnen te verdraaien en draaien met betrekking tot zijn eigen en andermans standpunten. Oneer betekent in veel opzichten verwarring, een persoon die verstrikt is in zijn eigen leugens, wanen of gewoon zijn eigen gewin zoekt. Op zijn beurt is eerlijkheid uiterste duidelijkheid.

Veel dingen zijn duidelijk en duidelijk voor een man van eer, omdat hij zich houdt aan de waarheid en al zijn acties en opvattingen zijn afgestemd op de waarheid. Daarom kan hij niet bedrieglijk handelen, en daarom heeft hij tot op zekere hoogte geen keus, maar kiest hij altijd voor een erewoord. Tegelijkertijd is dergelijk gedrag niet altijd gunstig voor hem of brengt het eer, als hij de verkeerde acties ziet, probeert hij zichzelf te veroordelen en zal hij nooit over zichzelf liegen om problemen te voorkomen.

Zulk gedrag kan moeilijk of zelfs onredelijk lijken voor eenvoudige oneerlijke mensen. Zulke mensen leven tenslotte echter in comfort, maar ze zullen nooit weten hoe ze op eer moeten handelen.

Woordenboek betekenis

Dit is een complex concept dat loyaliteit combineert met iemands eigen principes, adel, waardigheid, verlangen naar gerechtigheid. Nu verdwijnen dergelijke dingen vaak naar de achtergrond, omdat niet iedereen de definitie kent van wat eer is. Het woordenboek stelt dat dit respectabele morele kwaliteiten en etnische principes van het individu zijn. Associaties met dit woord in de Russische cultuur zijn alleen goed. Hij werd vaak gehoord in spraak, het werd gevonden in proza ​​en in liedjes. Een man van eer is iemand die volgens geweten kan leven en waardigheid kan handhaven, zelfs in moeilijke situaties. Macht en rijkdom zijn ondergeschikt aan hem.

Ideeën hierover worden op jonge leeftijd gelegd - zijn ouders zijn verantwoordelijk voor hoe goed een persoon zijn idealen zal volgen. In de toekomst is hij zelf verantwoordelijk voor de staat van zijn morele kern.

Wat is vrouwelijke eer?

Interessant genoeg waren de betekenissen van dit woord verschillend voor mensen van verschillende geslachten. Wat is een eer voor een meisje? Voorheen bestond het alleen uit kuisheid, voor een getrouwde vrouw - in huwelijkse trouw. Er waren verschillende methoden om degene te straffen die haar maagdelijkheid niet voor het huwelijk bewaarde - in de 19e eeuw werd een kraag op dergelijke bruiden gezet, en niet alleen de schuldige vrouw kon het krijgen, ook haar ouders en matchmaker werden gestraft. Het was de laatste die werd beschouwd als de belangrijkste persoon die verantwoordelijk was voor de kuisheid van de bruid.

Verzoeken aan vrouwen waren nog moeilijker - de ontrouwe echtgenoot kon worden gesneden of geslagen. Pas in de vorige eeuw eindigden harde straffen - hoewel oneerlijkheid wordt veroordeeld, worden er vanuit de samenleving geen ernstige problemen verwacht. Nu komt het er allemaal op aan of een vrouw verandert of niet in een relatie met een partner. Morele criteria begonnen betekenis te krijgen, waarover verder.

Eer in de breedste zin van het woord

Voor een man omvat dit concept ook het seksuele aspect - als hij zijn vrouw bedriegt, is hij een oneerbaar persoon. Maar dit is niet hiertoe beperkt - de term omvat moraliteit in het algemeen en heeft niet langer een geslachtsafhankelijkheid. Andere mensen bedriegen met het oog op het behalen van winst, het gebruik ervan, de mogelijkheid om een ​​ander in moeilijkheden te laten, een woord vergeten dat aan iemand is gegeven - dit alles maakt een persoon oneerlijk.

Mensen die willen weten welke eer en schande het waard zijn om te onthouden dat het volgen van hun idealen het basisprincipe is van elke persoon die zijn waardigheid wil behouden. Dit concept omvat ook een vlekkeloze reputatie en een goede naam - die nu nog steeds duur is, omdat niet zo vaak betrouwbare mensen kunnen worden ontmoet, maar ze worden zeer gewaardeerd.

Professionele eer

Ze zeggen dat de eer van zo'n persoon en in relatie tot zijn beroep. Van bijzonder belang is het concept in de strijdkrachten. Hier is het een collectief concept dat de houding van een krijger ten opzichte van collega's, militaire plicht en het vaderland bepaalt.

Opgemerkt moet worden dat dit woord eerder in het leger veel vaker voorkomt dan nu. De term "saluut" bestond onder de troepen, die aan het einde van de vorige eeuw werd vervangen door een anonieme "militaire groet". Hij bedoelde een andere militair te eren. Dit concept werd vooral gewaardeerd in het Russische rijk. De nederlaag voor de krijger van die tijd was een verschrikkelijke schande, waar niet iedereen mentaal mee om kon gaan. Degenen die willen weten wat officier-eer is, kun je eenvoudig zeggen - het is een plicht om de grenzen en waardigheid van het land te beschermen.

Hoe een ereman te worden?

Als u denkt dat u de principes niet volgt, hoewel u dat zou willen, zult u veel inspanningen moeten leveren om te slagen. Leer verplichtingen en beloften na te komen. Het is belangrijk om te begrijpen wat een dergelijke kwestie van eer is die moet worden vervuld. Gebruik uzelf om geen onmogelijke beloften te doen en uw woord te houden - dit is de eerste stap.

Organiseer psychologische trainingen. Angst en angst zijn dingen die je jezelf niet zou moeten toestaan. Hoe sterker ze zijn, hoe groter de kans dat je in een moeilijke situatie psychotropisch bent. Werken aan jezelf zal helpen om angst te overwinnen, en als het niet gemakkelijk is om te gaan zonder de hulp van iemand anders, is het de moeite waard om je toevlucht te nemen tot psychologische trainingen die je helpen om zelfverzekerder te worden. En vergeet niet - alleen in moeilijke situaties beoordelen of u succes hebt bereikt.

Het belangrijkste is zelfverbetering. Als je je ontwikkelt, kun je nuchter kansen inschatten, niet alleen negatieve karaktereigenschappen zien, maar ook proberen te winnen in de strijd ertegen, dan ga je op de goede weg.

Eer is een externe, publieke erkenning van iemands acties, zijn verdiensten, gemanifesteerd in verering, autoriteit, glorie! Een gevoel van eer, de inherente inherente persoonlijkheid, wordt geassocieerd met het verlangen om veel lof van anderen te bereiken, lof, roem.

Waardigheid - innerlijk vertrouwen in de eigen waarde, zelfrespect.

En alleen dan moet waardigheid publieke erkenning krijgen.

Het ere-mechanisme bestaat erin om van externe erkenning naar het interne verlangen van deze erkenning te gaan. Het waardigheidsmechanisme is gebaseerd op de beweging van de persoon naar publieke erkenning.

Als een sociaal, rationeel en bewust wezen kan een persoon niet anders dan nadenken over hoe anderen over hem denken, wat zij over hem denken, welke beoordelingen worden gemaakt aan zijn acties en zijn hele leven. Tegelijkertijd kan hij niet anders dan nadenken over zijn plaats onder andere mensen, geen daad van eigenwaarde plegen. Deze spirituele verbinding van een persoon met de samenleving komt tot uitdrukking in de concepten van eer en waardigheid. "Eer is mijn leven," schreef Shakespeare, "ze zijn samen gegroeid en de eer van verliezen is gelijk aan het verlies van leven voor mij."

De categorieën "eer" en "waardigheid" weerspiegelen de morele waarde van een persoon; ze vertegenwoordigen een sociale en individuele beoordeling van de morele kwaliteiten en acties van een persoon. Vervulling van plicht, volgens de gewetensdictaten, geeft het individu die morele status, wat tot uiting komt in de concepten van "waardigheid" en "eer". Dichtbij, hebben ze ondertussen belangrijke semantische verschillen.

Publieke goedkeuring komt van een persoon uit de kant van zijn sociale omgeving (klasse, natie, collectief, landgoed). Daarom hebben we het meestal over militaire, vrouwelijke, professionele eer, d.w.z. als gespecialiseerde kwaliteiten die inherent zijn aan vertegenwoordigers van deze omgeving.

Het concept van waardigheid is universeler. Het benadrukt het belang van het individu als vertegenwoordiger van het menselijk ras. Ongeacht de sociale achtergrond. Een persoon heeft een waardigheid die hij zelf ondersteunt en die anderen moeten respecteren. Eer is dus een beoordeling vanuit de positie van de samenleving, een groep, waardigheid is een beoordeling vanuit het perspectief van het universele.

De verhouding tussen eer en waardigheid wordt in de moraaltheorie geïnterpreteerd en is erg dubbelzinnig. In sommige concepten lijkt eer een integraal eigendom te zijn van een bekende nobele sociale groep (ridderlijke eer, familie-eer). In dit geval is de taak van de persoon om deze geërfde waarde niet "te laten vallen", "niet te verknoeien". De waardigheid van een persoon in een dergelijk moreel systeem wordt verkregen door haar eigen inspanningen om de normen te respecteren die door eer zijn voorgeschreven. In andere concepten wordt waardigheid geïnterpreteerd als het natuurlijke recht van een persoon om zichzelf te respecteren en vanaf de geboorte inherent aan hem, en eer wordt integendeel in de loop van het leven verkregen door handelingen te verrichten die de goedkeuring van de samenleving oproepen.

Deze tegenstrijdige interpretaties van eer en waardigheid hebben historische wortels. Deze concepten waren gevuld met concrete inhoud, afhankelijk van het type persoonlijkheid dat inherent is aan een bepaald moreel systeem en van de aard van de relatie van het individu met de openbare omgeving.

Een gevoel van eer zorgt ervoor dat een verlangen wordt verheven in een bepaalde omgeving waarin een persoon eer wil hebben. Eigenwaarde is gebaseerd op de erkenning van morele gelijkheid tussen mensen. Een waardig lid van de samenleving erkent de waardigheid van anderen en koopt deze niet.

Een persoon is begiftigd met waardigheid vanaf het moment dat hij werd geboren, hij kan vanaf jonge leeftijd worden opgevoed. Eer wordt gedurende het hele leven verworven. Het onderscheid tussen eer en waardigheid komt tot uiting als het gaat om het respecteren van mensenrechten en vrijheden: we kunnen een persoon geen eer, respect, eer geven, maar we moeten rekening houden met zijn menselijke waardigheid.

De hoogste manifestatie van menselijke waardigheid is adel - de morele grootheid van de menselijke persoon. Het kan inherent zijn aan elke persoon die eerlijk zijn plicht vervult en volgens morele normen leeft. Een man die dorst heeft naar verrijking, een slaaf van carrière en geld, heeft geen zelfrespect. Iedereen voor wie staats- of openbare activiteiten alleen de arena van zijn persoonlijke ambitie zijn, heeft geen eer in de ogen van de samenleving en loopt het risico zijn menselijke waardigheid te verliezen.

Een indicator voor de waardigheid van een persoon is zijn houding ten opzichte van de waardigheid van een andere persoon. Verdragen van laster en zwendel betekent niet jezelf en anderen respecteren. Daarom, als we het over eigenwaarde hebben, herinneren we ons dat we niet alleen het hebben.

Er is een wederzijdse overeenkomst tussen eer en waardigheid. Het manifesteert zich in een dergelijk psychologisch fenomeen als zelfrespect.

Met een hoog voldoende zelfvertrouwen realiseert een persoon die zich bewust is van zijn verdiensten, deze en verwacht wettelijk van de samenleving een overeenkomstige beoordeling - eer. Men moet echter niet vergeten dat het nastreven van eer ijdelheid ontwikkelt.

Met een laag zelfbeeld kent een persoon zijn capaciteiten, zijn "plafond", doet niet te veel voor en voelt geen teleurstelling van onvervulde hoop.

Als de beoordeling onvoldoende is, beginnen moeilijkheden. Als een persoon een laag zelfbeeld over zichzelf heeft, ontwikkelt hij zelftwijfel, hij is te bescheiden, gericht op het gemiddelde resultaat. Zijn bescheidenheid kan veranderen in zelfvernietiging.

Met overmatig zelfvertrouwen overschat een persoon duidelijk zijn verdiensten, ontwikkelt zich pretentie - de verwachting en eis van speciaal respect voor zichzelf zonder enige reden. Overdrijving van de eigen waardigheid leidt tot arrogantie, arrogantie, intolerantie voor de meningen van anderen. Een persoon wordt achterdochtig, ziet overal een poging tot eer en waardigheid. Dit zijn onaangename en conflicterende mensen.

Het begrip van de betekenis van eer en waardigheid is anders voor mensen. Fenomenen als pseudo-eer en valse waardigheid komen vaak voor. Ze worden geassocieerd met bedrijfsmoraliteit die verschilt van algemeen aanvaarde normen en waarden. Bijvoorbeeld in de criminele wereld zijn valse voordelen. Dief in de wet werkt nooit, gaat niet naar de "natte" business. Valsheid kan ook ontstaan ​​door analfabetisme - onwetendheid over wat goed en wat slecht is (bijvoorbeeld om te stelen en niet gepakt te midden van sommige tuinjongens) of als gevolg van een dubieuze keuze (het kiezen van de "cool" als het ideaal

Pin
Send
Share
Send
Send