Handige tips

Voorbeeld voortgangsrapporten

Pin
Send
Share
Send
Send


Een brancheanalyserapport is een document dat een specifieke branche en zijn bedrijven evalueert. Een sectoranalyserapport wordt vaak opgenomen in een businessplan, omdat de auteur met behulp van een gedetailleerde studie van concurrenten, producten en consumenten laat zien hoe een individueel bedrijf een voordeel kan behalen in de geselecteerde industrie. Deze gids helpt u bij het doorlopen van de drie belangrijkste stappen voor het maken van een goed rapport: onderzoek, analyse en perspectieven.

Wie heeft het nodig

Deze vraag wordt gesteld door de uitvoerder die de rapportagetaak heeft ontvangen. Meestal voelen werknemers van het bedrijf zich bijna beledigd door dergelijke eisen. Maar alles is logisch.

Ten eerste heeft de aannemer behoefte aan het rapport over de verrichte werkzaamheden. Geen formele, maar een geïnteresseerde houding ten opzichte van dit proces stelt u in staat knelpunten en zwakke punten in uw kwalificaties te vinden. Dus worden de richtingen bepaald waarin het mogelijk (en noodzakelijk) is om zich te ontwikkelen. We leren tenslotte allemaal van onze fouten.

Ten tweede heeft de leider dit nodig. In het voortgangsrapport kunt u de kwaliteit en snelheid van het oplossen van de taken objectief beoordelen. Dankzij dit document zullen veel vragen verdwijnen - van de meest primitieve "wat je de hele tijd doet" tot het complexe "waarom zou ik je computer inruilen voor een modernere". Omdat het rapport aangeeft dat het veel tijd kost om wijzigingen in het document op te slaan. En het is niet afhankelijk van de aannemer - verouderde kantoorapparatuur kan niet sneller werken. Dat is eigenlijk de reden waarom het gevoel ontstaat dat de werknemer altijd thee drinkt - hij wacht gewoon tot de operatie is voltooid.

En de vraag: "Waarom moet ik een rapport schrijven over het werk dat in een maand is gedaan?" Op zichzelf is dit niet correct. Omdat het verzamelen van statistische informatie en het invullen van de databases zinvol is voor strategen en niet voor operationeel personeel. Het is gewoon eenvoudiger voor hen om een ​​probleem op te lossen dan te praten over methoden om het op te lossen.

Wat te schrijven

Voorbeelden van voortgangsrapporten geven aan dat u zeer gedetailleerd moet schrijven. Alles dat een onbeduidende of onbeduidende beweging lijkt te zijn, kan een sleutelelement blijken te zijn bij de uitvoering van specifieke functies. Maar dit begrijpen zal pas komen na het bestuderen van een paar schriftelijke rapporten.

Als het werk van routinematige aard is, bijvoorbeeld het afstemmen van documenten en het identificeren van verschillen, dan is het zinvol om een ​​tabelvorm te ontwikkelen. In dit geval moet de tabel in het begin opnieuw zeer gedetailleerd zijn en veel kolommen bevatten, na verloop van tijd zal de behoefte aan enkele kolommen verdwijnen en zal het rapportformulier een normale (lees - redelijk) vorm aannemen.

In sommige gevallen kan men bij het opstellen van een rapport over het verrichte werk (bijvoorbeeld leraren) niet formeel het probleem van introspectie benaderen. Naast de geplande educatieve en methodologische belasting en de studie van het benodigde materiaal, houdt de school zich ook bezig met educatieve activiteiten. Dit vereist een speciale aanpak bij de voorbereiding van het document: het is noodzakelijk om de redenen voor de vertraging van een aantal studenten te begrijpen, om manieren te vinden om kinderen te interesseren voor hun onderwerp. En tegelijkertijd kan men succesvolle (en zelfs begaafde) studenten niet vergeten.

Doelstellingen melden

Voor de juiste voorbereiding en minimale tijdskosten is het van meet af aan noodzakelijk om te beslissen voor welk doel en waarvoor een rapport over de werkzaamheden voor het jaar wordt geschreven. We noemen de meest populaire:

- rechtvaardiging van de werkelijke voordelen van een specifieke positie in de organisatie;

- bevestiging van de kwalificaties van een werknemer,

- een demonstratie van de effectieve werkzaamheden van het management,

- verkrijgen van financiering voor de volgende rapportageperiode,

- het verkrijgen van toestemming voor het ontwikkelen van richtingen (ideeën),

- rechtvaardiging voor de besteding van toegewezen middelen en financiën, enz.

De bekende formulering - de juiste formulering van het probleem biedt 50% van de oplossing - werkt ook in dit geval. Hoe beter we begrijpen waarom een ​​rapport nodig is, hoe gemakkelijker het voor ons is om het te schrijven. Tot het punt dat het document "voor de show" niet vereist dat we creatief zijn. En tijdrovend.

Document structuur

Als het bedrijf geen ontwikkeld rapportageformulier heeft, moet u het zelf ontwikkelen. Als u het doel van het document kent, moet u de structuur ervan overwegen. Aan de hand van voorbeelden van voortgangsrapporten kunnen we concluderen dat een duidelijk en eenvoudig overzicht nodig is.

In het begin moeten het doel en de logica van de presentatie van informatie worden verklaard. Leg de volgorde van de presentatie uit en maak een inhoudsopgave. Voor de tabel is het noodzakelijk om een ​​korte uitleg te geven waarom deze vorm is gekozen.

Binnen secties en subsecties moet ook de eenheid van presentatie worden nageleefd. Het document is dus begrijpelijker en daardoor beter leesbaar. In een rapport voor een lange periode zijn illustraties in de vorm van grafieken en grafieken die perceptie zullen vergemakkelijken, zeer geschikt. Maar hier moet u zich houden aan de regel van de "gulden middenweg": doorlopende tekst, evenals uitsluitend visueel materiaal, wordt zeer snel moe.

stilistiek

Voor de gemiddelde werknemer is de terminologie en formulering misschien het moeilijkst om te schrijven. Het pathos-rapport ziet er onnatuurlijk uit en zal een negatieve reactie van het management veroorzaken. Te eenvoudige formuleringen (bijvoorbeeld 25 documenten) worden ook door de lezer weggeduwd.

Maar je moet patronen vermijden. De enige uitzondering is het document dat niemand ooit zal lezen. Soms komen we dergelijke taken tegen, maar in dit artikel zijn we geïnteresseerd in echte (niet gemaakt voor pro forma) rapporten.

In ieder geval moet je niet alleen praten over prestaties. Om ze te benadrukken, is het noodzakelijk om te praten over de moeilijkheden die zich tijdens het werk voordeden. Complexiteitsanalyse is onder meer een kwestie van denken voor managementoptimalisatie. Voorbeelden van voortgangsrapporten geven aan dat u geen gestroomlijnde zinnen moet gebruiken zoals "slechte staat", "ondervonden moeilijkheden", enz. Het is beter om alles met de juiste naam te noemen: "kapotte kopieermachine", "gebrek aan toegang tot internet", "gebrek of vroegtijdige ontvangst van informatie van de gerelateerde afdeling. " Met dit alles kunt u de situatie in het bedrijf adequaat en objectief beoordelen.

Evaluatie van de resultaten

Elk resultaat moet worden bevestigd door cijfers. Deze concretisatie geeft inzicht in de dynamiek van ontwikkeling.

Bovendien moet u de criteria opgeven voor het evalueren van de resultaten. Wordt het de vorige rapportageperiode (bijvoorbeeld als het een driemaandelijks rapport is) of, omgekeerd, de procentuele waarde van het behalen van de gestelde doelen, wordt bepaald door de auteur van het document.

Over het algemeen kunnen indirecte indicatoren veel vertellen over het proces van het oplossen van toegewezen taken. Voor verdere analyse is er ook een heleboel informatie. Van het bepalen van arbeidskosten tot het begrijpen van de juiste doelen.

Van probleem naar oplossing

De meeste rapporten worden opgesteld op basis van een beschrijving van de voortgang van de werkzaamheden. Het winnende document is het document waarin de relatie tussen probleem en oplossing duidelijk wordt getraceerd. De lezer begrijpt onmiddellijk welke technieken en apparatuur (indien nodig) de uitvoerder gebruikte voor tijdige en hoogwaardige uitvoering van de taak.

In nog meer detail suggereert de gecompileerde keten "een specifiek probleem - de oorzaken van het optreden ervan - de instelling van taken - de oplossing" onmiddellijk de noodzaak suggereert om een ​​dagelijks rapport in tabelvorm te presenteren. Bovendien zijn de namen van de grafieken al bekend. De op deze manier gepresenteerde informatie is gemakkelijk te lezen en te analyseren.

Presentatie van kwantitatieve indicatoren

In gevallen waarin het rapport hoofdzakelijk uit digitale gegevens bestaat, kan de tabelvorm gewoon heel moeilijk te begrijpen zijn. Een continue stroom cijfers vermoeit de lezer letterlijk in een paar minuten. Een ander ding is veelkleurige grafieken en diagrammen. Ze zijn duidelijk, begrijpelijk, gemakkelijk te lezen.

Elk diagram heeft een opmerking nodig. Bovendien moet worden aangegeven hoe de verschillende grafieken met elkaar zijn verbonden, een verklaring van oorzaak en gevolgrelaties zal de analyse van het rapport verder vergemakkelijken.

Als tijdens het gebruik materiële middelen zijn verbruikt, moet u ze niet gewoon allemaal vermelden. In plaats daarvan moeten de verworven goederen worden vermeld. De droge zin: "Gekochte kantoorapparatuur" klinkt compleet anders als u schrijft: "Er zijn 2 taken gecreëerd, waardoor de output van de afdeling kon worden verhoogd."

Hoe een document op te stellen

Ondanks het feit dat er geen enkele vorm van compilatie is, kan een rapport over het verrichte werk worden opgesteld in overeenstemming met GOST, dat de belangrijkste criteria voor wetenschappelijk werk definieert. Het beschrijft de vereisten voor opmaak, type en grootte van het lettertype, enz.

Wat betreft de leesbaarheid van het document zijn er een paar tips:

- probeer niet meer dan 5 zinnen in één alinea te hebben,

- belangrijke indicatoren kunnen worden gemarkeerd in lettertype of kleur,

- breek de tekst zodat de tabel of grafiek niet de hele pagina in beslag neemt, zorg ervoor dat u ruimte laat voor commentaar op hen,

- Maak een duidelijke en beknopte samenvatting van het rapport.

Deze tips helpen de perceptie van uw rapport te vergemakkelijken, wat betekent dat ze de lezer in eerste instantie zullen instellen om loyaal te zijn aan de auteur van het document. Stel je voor dat jij de baas bent. En maak het rapport zoals het nuttig en interessant zou zijn om aan u te lezen.

Hoe een analytisch rapport schrijven?

De titelpagina bevat informatie over de artiest. Hij is de eerste pagina van het werk, het "gezicht". De inhoud beschrijft de structuur van het rapport en de paginanummers van elke sectie. In de inleiding is het nodig om argumenten te geven voor het kiezen van een onderwerp, de relevantie van het onderzoek en een lijst van de methoden en methoden die worden gebruikt om het probleem te bestuderen. De inleiding geeft een analyse van de bronnen die zijn gebruikt bij de studie van het onderwerp. Het is belangrijk om de doelen en doelstellingen die tijdens het werk aan het analytische rapport zijn gesteld niet te vergeten.

Het grootste deel van het rapport bevat in de regel verschillende secties en subsecties die logisch met elkaar zijn verbonden. In elk hoofdstuk of paragraaf moet materiaal duidelijk en duidelijk worden uitgedrukt. Vergeet de verwijzingen naar de gebruikte literatuur niet.

Conclusies over het verrichte werk zijn afgerond. Het is niet alleen nodig om de resultaten van het onderzoek op te sommen, maar ook om voor elk een verklaring te geven. De lijst met gebruikte bronnen is alfabetisch samengesteld. Een analytisch rapport voor het jaar kan toepassingen bevatten, deze bevatten grote informatieblokken, die elk vergezeld moeten gaan van een link in de tekst. Documenten en bronnen die bij de voorbereiding zijn gebruikt, zijn aan het rapport gehecht: tabellen, grafieken, diagrammen, grafieken en andere.

Probleem analyse

Het belangrijkste geheim van de juiste voorbereiding van het analytische rapport is het uitvoeren van een grondige analyse van een specifiek probleem. Een beschrijving van de uitkomst ervan moet duidelijk zijn en met argumenten worden onderbouwd. Door parallellen te trekken, de fenomenen te vergelijken, kunnen we kwalitatieve conclusies trekken uit de studie. Naleving van eenvoudige tips zal helpen om in de kortst mogelijke tijd een interessant en betrouwbaar analytisch rapport over GEF op te stellen.

Hoe een doel stellen?

Het doel moet kort en zo nauwkeurig mogelijk worden geformuleerd. In termen van betekenis drukt het de hoofdtaak uit waarmee de specialist wordt geconfronteerd, en de verwachte resultaten. Het pedagogische doel moet bijvoorbeeld gericht zijn op de ontwikkeling van het kind, het uiterlijk van het verwachte resultaat moet worden geëvalueerd en gemeten. De taak helpt om het doel te concretiseren en te ontwikkelen - dit zijn acties voor de uitvoering ervan, die in volgorde in het rapport worden vermeld. Het proces om het doel te bereiken is dus in fasen verdeeld. Ze zijn geformuleerd als taken: het beheersen van de technologie, het creëren van een werksysteem, monitoring en andere acties.

richtlijnen

Het analytische jaarverslag moet alle activiteitsgebieden weergeven waarin werkplannen en tijdschriften voorzien. Het analytische rapport van de leraar over de Federal State Educational Standard (of leraar) bevat kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren voor elk type werk. Het kan verschillende soorten analyses combineren.

 • Vergelijkend - een vergelijking van verschijnselen die veel voorkomen in de natuur en algemene kenmerken. Het is vereist om externe, interne tekens en efficiëntieomstandigheden te vergelijken.
 • Analyse van de structuur onthult de rol en het belang van een of meer factoren voor het succesvol functioneren van de structuur.
 • Correlatie is het vaststellen van de afhankelijkheid van het ene element op het andere. Interconnectie kan plaatsvinden in een situatie, in een proces of systeem. "Correlatie" is vertaald uit het Latijn als "de onderlinge afhankelijkheid van fenomenen."
 • Functioneel is een kenmerk van een object in termen van zijn functies en de identificatie van hun relatie.
 • Systeem - hiermee kunt u de structuur en methoden voor het onderling verbinden van objecten identificeren.
 • Deterministisch stelt u in staat causale verbanden te leggen tussen fenomenen, gebeurtenissen, objecten.
 • Een kritische analyse is de identificatie van de voor- en nadelen van een activiteit of persoon.

Analytisch deel van het rapport

Het analytische deel beschrijft de resultaten van arbeid. Voor de leraar is dit zelfontwikkeling, de ontwikkeling van pedagogiek in theorie en praktijk, de resultaten van het onderwijs aan leerlingen.

Het rapport geeft het resultaat en de criteria voor zijn evaluatie. Onder deze laatste worden procedurele en effectieve indicatoren onderscheiden. Het proces omvat:

 • professionele activiteiten
 • realisatie van het eigen professionele potentieel,
 • organisatie van activiteiten en communicatie,
 • middelen van invloed die het bereiken van het doel bevorderen of belemmeren.

De effectieve indicatoren omvatten de behaalde resultaten in kwantitatieve en kwalitatieve termen. Ze hebben prioriteit bij het beoordelen van prestaties. Daarom moet de auteur van het rapport de behaalde resultaten correleren met het onderwerp ontwerp.

Ontwerp deel

Het ontwerpgedeelte geeft de probleemsituaties aan, moeilijkheden die de specialist tijdens zijn activiteiten heeft ondervonden. De aanwijzingen en fasen voor het verbeteren van het werk, het probleem, het onderwerp, het object en het onderwerp van de volgende rapportageperiode zijn geschilderd.

In het laatste deel evalueert men de eigen analytische activiteit, schetst gebieden voor zelfontwikkeling en plannen voor zelfverbetering in de professionele richting.

Analytisch rapport voor opvoeders

De betekenis van de leraar wordt bevestigd tijdens de certificering. Met dit evenement kunt u het kwalificatieniveau van de leraar instellen. Om de professionele gemeenschap de resultaten van hun werk te bieden, is het noodzakelijk om een ​​analytisch rapport van de leraar op te stellen. Beoordeling van de resultaten van professionele activiteiten kan in de periode tussen de certificeringen worden uitgevoerd.

Het analytische rapport van de leraar is een document waarin de resultaten van professionele activiteiten voor een bepaalde periode worden samengevat. Met dit formulier kunt u systematisch uw eigen activiteit, de effectiviteit ervan bestuderen, het werk aanpassen, nieuwe kansen voor zelfontwikkeling openen. In het rapport analyseert de leraar de resultaten van het werk en de effectiviteit ervan. De resultaten van hun werk worden geëvalueerd in overeenstemming met de doelen en doelstellingen die in de periode zijn vastgesteld. Het doel van het analytische rapport is het uitvoeren van introspectie en zelfevaluatie van de professionele activiteiten van de leraar in de afgelopen periode.

Psycholoog rapport

De professionele activiteit van een psycholoog, evenals een leraar, vereist een constante analyse van hun eigen acties en de kenmerken van de mensen met wie hij werkt. Op basis van de conclusies kan de specialist de volgende stappen ontwerpen om zijn werk te verbeteren. Het analytische rapport van de psycholoog is secundair en is gebaseerd op algemene gegevens verkregen op basis van operationele of actuele analyse van de genomen maatregelen.

Het doel van het rapport is de activiteit van een psycholoog: onderzoeken, preventie, diagnostiek, onderzoek, corrigerende maatregelen, ontwikkelingsmaatregelen. Het onderwerp is de analyse van professionele acties, de studie van eigenschappen of indicatoren.

Bij het opstellen van een rapport moet de leraar-psycholoog de principes van anonimiteit en vertrouwelijkheid in acht nemen, dat wil zeggen dat hij informatie verstrekt in de vorm van algemene resultaten. Analyse van de uitgevoerde taken omvat een beschrijving van de ondervonden moeilijkheden, problemen die in de regel taken worden voor de nieuwe academische periode. Met nieuwe analysehulpmiddelen kunt u de prospects registreren voor verder werk.

Verwijzingen en conclusies

Een statistisch rapport voor de door de organisatie vastgestelde rapportageperiode is aan het analytische rapport van de psycholoog gehecht. Gegevens in de vorm van conclusies en resultaten per type activiteit zijn een aanvulling op de servicedocumentatie. Conclusies over werkgebieden kunnen zijn:

 • individuele psychodiagnostiek,
 • groepspsychodiagnostiek,
 • individueel ontwikkelings- of correctiewerk,
 • groepsontwikkelings- of correctiewerk.

De conclusie kan worden gemaakt in vrije vorm of op basis van standaardformulieren.

Jaarverslag van de opvoeder

Het analytische rapport van de leraar voor het jaar bevat de volgende secties:

 • Algemene kenmerken van de groep.
 • De resultaten van de uitvoering van educatieve programma's. Voorbereidende activiteiten voor de school en haar prioriteiten. De vorming van de persoonlijkheid van een kind. В процессе каких видов деятельности достигаются поставленные цели? Это разнообразная игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная деятельность. Направления работы для воспитателя.
 • Het analytische rapport van de leraar voor het jaar moet een antwoord bevatten op de vraag wat er is bereikt op het gebied van fysieke, cognitieve taal, sociaal-persoonlijke, artistieke en esthetische ontwikkeling van kinderen.
 • Activiteiten met kinderen en hun korte beschrijving.
 • Rapport over de resultaten van het werken met kinderen. Project activiteiten.

Welke criteria worden gebruikt om het rapport te evalueren?

 1. Is de relevantie van het onderwerp gerechtvaardigd? Er moet regelgevingsmateriaal zijn dat het belang van het onderwerp bevestigt, het bewijs dat het moet worden ontwikkeld.
 2. Is het probleem gegrond, de tegenstrijdigheden waarop het analytische rapport is gericht? Doel van het rapport, taakhiërarchie.
 3. Beoordeling van de inhoud van het rapport. Algemene culturele, methodologische, wettelijke rechtvaardiging, sociaal-economische efficiëntie en psychologische en pedagogische basis.
 4. Partnersysteem.
 5. Resultaten, hun analyse en evaluatie, correlatie met doelen, doelstellingen en voorspelling.
 6. Het niveau van informatiecultuur van de presentatie van resultaten. Hoe is het analytische rapport van de DOW?
 7. De vooruitzichten en toepasbaarheid van het rapport in de praktijk bij professionele activiteiten.

Certificering en bescherming van het analytische rapport

Rapportbeveiliging kan een vorm van certificering zijn. De presentatie duurt 10 tot 15 minuten, plus antwoorden op vragen van experts. Wat moet er in het rapport worden opgenomen?

 1. Analyse van aanbevelingen uit de vorige certificering.
 2. Het probleem, de formulering en relevantie ervan met links naar nieuwe documenten.
 3. Het object is wat zal worden onderzocht, de realiteit (kennisniveau, opvoeding, educatief proces, etc.).
 4. Het onderwerp is iets waarmee ze de verandering van een object beïnvloeden (onderwijsmethoden, activiteiten, taken, benaderingen, enz.).
 5. De formulering van het onderwerp moet het onderwerp en het object bevatten en hun relatie weergeven.
 6. Het doel is een resultaat waarvan verwacht wordt dat het concreet en eenvoudig is (voorwaarden scheppen).
 7. Taken (acties om het doel te bereiken).
 8. Een hypothese (dit is niet altijd vereist, soms slechts een gepland resultaat) is de wetenschappelijke rechtvaardiging van de manier om het doel te bereiken, een idee, een centrale gedachte.
 9. Strategie en mechanismen om doelen te bereiken. Het analytische rapport van de docent over de Federal State Educational Standard (of docent) suggereert een verhaal over wat de docent in de periode vóór certificering heeft gedaan om het doel te bereiken. Dit is het grootste en belangrijkste punt. Hier moet je praten over al je acties en laten zien dat het werk in het systeem is uitgevoerd.
 10. Het resultaat, dat wil zeggen, wat daadwerkelijk wordt verkregen. De parameters en criteria voor het evalueren van het resultaat worden bepaald door de specialist die het rapport opstelt (ze worden hiervoor gedeclareerd).
 11. Openbare toespraken over het onderwerp, drukwerken en andere ervaringen.
 12. Conclusie, conclusies: of het doel is bereikt, in welke mate, wat is gedaan, wat is bewezen, wat is de betekenis van het werk.

Pin
Send
Share
Send
Send